Додаткове підтвердження наявності фінансової забезпеченості та наміру повернення

Підтвердженням наявності фінансової забезпеченості можуть бути наступні документи:

 • довідка з місця роботи, що повинна містити наступні дані:
  • посада;
  • термін роботи на даній посаді (якщо встановлено трудовим договором – також кінцева дата);
  • сума заробітної плати за останні 6 місяців;
  • підтвердження збереження посади.
 • довідка банку про наявність депозитного рахунку, з зазначенням депозитної суми, дати відкриття та терміну депозиту;
 • довідка банку про наявність поточного рахунку, з зазначенням дати відкриття, стану рахунку на момент видачі довідки, та витяг щодо останніх  мінімум 3 місяців;
 • довідка банку про наявність кредитної картки, з зазначенням ліміту кредиту та терміну дії картки;
 • довідка про отриману пенсію за останні мінімум 6 місяців;
 • будь-які інші документи, що підтверджують наявність достатніх фінансових ресурсів для подорожі, перебування в Естонії, та повернення.

У випадку якщо заявник не має власних фінансових ресурсів (або їх недостатня кількість), його фінансові витрати може гарантувати будь-яка інша фізична особа (наприклад батьки, діти, чоловік або дружина, співмешканець, брат або сестра, або стороння особа), або юридична особа (роботодавець або приймаюча організація).

У такому випадку особа, що покриває витрати, надає гарантійний лист про покриття Ваших витрат, у довільній формі з особистим підписом. До гарантійного листа фізичної особи потрібно додати документи, що підтверджують наявність доходу, це може бути будь-який з вищезазначених документів.

Юридична особа може гарантувати покриття витрат заявника лише як роботодавець або приймаюча сторона.

Підтвердженням наміру повернення в Україну можуть бути наступні документи:

 • документи, що підтверджують родинний зв’язок заявника, наприклад документи про шлюб та дітей, що проживають в Україні;
 • документи,  що підтверджують майновий зв’язок заявника, наприклад документи про наявність майна в Україні;
 • будь-які інші документи, що підтверджують будь-який зв’язок заявника з Україною.