Eesti kodanik ja kehtiva elamisloaga välismaalase passi omanik! Kui oled Ukrainas või Ukrainast naastes sattunud hädaolukorda, siis helista ööpäevaringsele hädaabinumbrile +372 5301 9999 või kirjuta [email protected].

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Välismaal on uue passi ja/või ID-kaardi taotlemiseks kolm võimalust:

 • iseteeninduses;
 • posti teel; või
 • välisesinduses kohapeal.

Riigilõivud leiad SIIT

Taotlemine iseteeninduses

Kõige mugavam, soodsam ja kiirem on kontrollida oma andmeid (sh sõrmejälgede kehtivus) ja tellida uued dokumendid uue Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) iseteeninduses. Iseteenindusse saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Tellida saab nii passi kui ka ID-kaarti. Kui viimati andis taotleja sõrmejäljed rohkem kui 6 aastat tagasi, tuleb iseteenindusse sisse logides teade, et taotleja peab andma sõrmejäljed. Seda saab seda teha PPA teenindustes ja Eesti välisesindustes. Palun broneerige aeg sõrmejälgede andmiseks saatkonnas Kiievis siin. Kui sõrmejäljed on antud, saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

ID-kaarti ja passi saab posti teel taotleda ainult siis, kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui kuus aastat.

Korrektselt täidetud taotlus ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Lisaks taotlusele tuleb saata dokumendifoto e-posti teel aadressile [email protected]

Enne taotluse postitamist soovitame tutvuda PPA kodulehel taotlusankeedi täitmise juhendiga.

Taotlemine Eesti saatkonnas Kiievis

Isiklikult tuleb saatkonnas dokumenti taotleda, kui ei ole võimalik taotlust esitada iseteeninduses või posti teel. Kui taotlete uut passi või ID-kaarti Eesti saatkonnas Kiievis, siis palume arvestada dokumendi kättesaamiseks kuni kahekuulise tähtajaga. Konsuli vastuvõtule saab aja broneerida telefonil (380) 44 590 24 40 (E-N 10:00-12:00, 14:00-16:00, R 14:00-16:00) või e-posti teel: [email protected]

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

 • Vormikohane taotlusankeet Eesti
 • Isikut tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto tuleb saada e-mailiga aadressile [email protected], loe lähemalt fotode nõuetest.

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga. Sularaha vastu ei võeta. Kui riigilõiv on tasutud ülekandega, tuleb kaasa võtta maksekorralduse koopia.

NB! Saatkonnas ei ole võimalik dokumendifotot teha.

Alaealised:
Alla 15-aastase isiku eest esitab dokumendi taotluse tema seaduslik esindaja – vanem või eestkostja. Alates 15. eluaastast saab isikut tõendavat dokumenti taotleda iseseisvalt.

NB! Alates 12. eluaastast kantakse passi ja ID-kaardi kiibile sõrmejäljed, mistõttu tuleb dokumendi taotlejal isiklikult (lapsed koos vanemaga) kohale tulla. Alla 12-aastasele lapsele dokumendi taotlemisel ei pea laps kaasas olema.

Esmase passi ja ID-kaardi taotlemine lapsele

Esmaste dokumentide taotlemiseks tuleb eelolevale lisaks esitada:

 • Vormikohane taotlusankeet
 • lisaankeet
 • teise lapsevanema kirjalik nõusolek dokumendi taotlemiseks (vabas vormis) ja passi koopia, kui teine lapsevanem ei ole Eesti kodanik
 • sünnitunnistus (Ukrainas väljastatud ukrainakeelne sünnitunnistus peab olema notari poolt tõlgitud vene, eesti või inglise keelde).

Passi ja ID-kaardi väljastamine

Uus pass või ID-kaart tehakse valmis 30 päeva jooksul peale taotluse jõudmist PPA-sse ning saadetakse seejärel Eesti saatkonda Kiievis. Pass või ID-kaart väljastatakse saatkonnas taotlejale isiklikult (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale) allkirja vastu.

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamise volitus

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamiseks saab soovi korral volitada teist inimest. Seda saab teha vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega saatkonnas või PPA teeninduses kohapeal. Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass ja/või ID-kaart. Kui üle 15-aastase lapse passile ja/või ID-kaardile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema koos taotlusega kohapeal selleks vanemale volituse.

Dokumendifoto nõuded

Dokumendifoto tuleb saata e-posti teel aadressile [email protected] (e-kirja tuleb lisada fotol oleva isiku ees- ja perekonnanimi ning Eesti isikukood või sünniaeg). Kui taotleja ei kasuta ise e-posti, siis võib tema eest foto saata ka keegi teine (nt fotograaf). NB! PPA ei võta vastu paberpilte.

Dokumendifoto on:

 • värviline
 • minimaalse resolutsiooniga 1300×1600 pikslit
 • minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse suurusega 5 MB
 • pildiformaadis JPG või JPEG
 • mitte vanem kui kuus kuud

Täpsemad nõuded ja juhised on toodud PPA kodulehel.

Tähelepanu

 • Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb PPA. Dokumendi taotluse staatust on võimalik jälgida PPA kodulehel.
 • Välismaal olles ei saa kiirkorras passi ega ID-kaarti taotleda. Kiirkorras saab passi ja ID-kaarti taotleda ainult iseteeninduses või PPA teenindustes Eestis. Kätte saab kiirkorras taotletud dokumente ainult Tallinnas.
 • Erandkorras on võimalik taotleda 1-aastase kehtivusega sõrmejäljekujutisteta passi, kui sulle on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ning sa viibid välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või sul oleks liialt keerukas lähimasse Eesti välisesindusse pöörduda. 1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi taotlemisel esita kirjalik seletus või muu tõend selle dokumendi väljaandmise vajaduse kohta. Taotluse saab esitada ainult Eestis asuvates PPA teeninduspunktides volitatud esindaja kaudu või posti või e-posti teel, volitatud isikul peab olema lihtkirjalik volitus. Sõrmejäljekujutisteta pass antakse välja ainult taotlejale isiklikult ja kehtivusajaga kuni üks aasta. 1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi riigilõiv on 45 eurot.
 • Välismaalase passi saab taotleda ainult PPA teenindustes Eestis.
 • Alates 1.01.2021 võib kohus tunnistada kehtetuks ja vajadusel ka keelata passi väljaandmise tagaotsitavatele ja kriminaalmenetluse raames tõkendi saanutele (sh elatisvõlgnikud, kellel on seatud Eesti elukohast lahkumise tõkend). ID-kaarti välisriiki isikule kätteandmiseks ei saadeta, sellele peab inimene minema ise järgi PPA teenidusse Eestis. Kui tagaotsitav või elatisvõlgnik on esitanud uue dokumendi taotluse ja väljastuskohaks on välisriik, siis PPA menetleja informeerib isikut viivitamatult e-posti teel isiku suhtes kehtivast kohtumäärusest. Kui tegu on nt elatisvõlgnikuga, siis peale seda, kui isik on võlad tasunud, saadetakse dokumendid (pass ja/või ID-kaart) tema poolt soovitud kohta väljastamiseks. Tagaotsitaval on aga ainsaks võimaluseks taotleda omale tagasipöördumistunnistus või tagasipöördumise luba ning naasta Eestisse.