Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus

Kui taotlete uut passi või ID-kaarti Eesti saatkonnas Kiievis, siis palume arvestada dokumendi kättesaamiseks kuni kahekuulise tähtajaga. Eesti passi ja ID-kaardi taotluse edastamiseks Eesti Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) tuleb taotlejal isiklikult pöörduda Eesti suursaatkonna Kiievis konsulaarosakonna poole, registreerudes eelnevalt konsuli vastuvõtule interneti teel või telefonil +380 (44) 590 24 40. Passi taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed, mis kantakse taotleja passi kiibile.

Alaealised:
Alla 15-aastase isiku eest esitab dokumendi taotluse tema seaduslik esindaja – vanem või eestkostja. Alates 15. eluaastast saab isikut tõendavat dokumenti taotleda iseseisvalt.
NB! Alates 12. eluaastast kantakse passi kiibile sõrmejäljed, mistõttu tuleb passi taotlejal isiklikult (lapsed koos vanemaga) kohale tulla. Alla 12-aastasele lapsele dokumendi taotlemisel ei pea laps kaasas olema. ID-kaardi taotlemisel ei hõivata sõrmejälgi ei alaealistelt ega täiskasvanutelt.

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

 

Digitaalne dokumendifoto tuleb saada e-mailiga, loe lähemalt fotode nõuetest

Riigilõivu saab saatkonnas tasuda sularahas (eurodes) või pangakaardiga. Samuti on riigilõivu võimalik tasuda Rahandusministeeriumi arvele, täpsem info on leitav siit.

Lisainfo

Täiskasvanule Eesti kodaniku passi taotlemine

Lapsele Eesti kodaniku passi taotlemine

Täiskasvanule ID-kaardi taotlemine

Lapsele ID-kaardi taotlemine

Passi ja ID-kaardi väljastamine

Uus pass või ID-kaart tehakse valmis 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest Politsei- ja Piirivalveametisse (PPA) ning saadetakse seejärel Eesti saatkonda Kiievis. Pass või ID-kaart väljastatakse saatkonnas taotlejale isiklikult (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale) allkirja vastu.