Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Välismaal saab uut passi ja/või ID-kaarti taotleda neljal moel:

  • e-taotluskeskkonnas;
  • posti teel;
  • e-posti teel; või
  • välisesinduses kohapeal.

Taotlemine e-taotluskeskkonnas

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) e-taotluskeskkonna iseteeninduses. Iseteenindusse saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Eesti pangatunnustega. Tellida saab nii passi kui ka ID-kaarti.

Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et taotleja peab andma sõrmejäljed, saab seda teha PPA teenindustes ja Eesti välisesindustes. Palun täpsustage saatkonnaga telefoni teel, millal saab Kiievis sõrmejälgi anda. Kui sõrmejäljed on antud, saab jätkata passi taotlemist iseteeninduses. ID-kaardi taotlemiseks sõrmejälgi andma ei pea.

Taotlemine posti teel

Posti teel saab taotleda ID-kaarti. Passi saab posti teel taotleda ainult siis, kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui viis aastat.

Korrektselt täidetud taotlus ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Lisaks taotlusele tuleb saata digitaalne dokumendifoto e-posti teel aadressile ppa@politsei.ee

Posti teel Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi koos taotlemisel on riigilõiv 50 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning Eesti Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega inimesele on passi ja ID-kaardi riigilõiv 25 €.

Passi riigilõiv on 40 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning keskmise, raske või sügava puudega inimesele on passi riigilõiv 20 €.

ID-kaardi riigilõiv on 25 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning Eesti Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega inimesele on ID-kaardi riigilõiv 7 €.

Enne taotluse postitamist soovitame tutvuda PPA kodulehel taotlusankeedi täitmise juhendiga.

Taotlemine e-posti teel

E-posti teel taotlemiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu. Taotlusfoto, allkirjanäidis ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung tuleb digitaalselt allkirjastada. Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata aadressile ppa@politsei.ee. Riigilõiv on sama, mis taotlemisel posti teel.

Taotlemine Eesti saatkonnas Kiievis

Kui taotlete uut passi või ID-kaarti Eesti saatkonnas Kiievis, siis palume arvestada dokumendi kättesaamiseks kuni kahekuulise tähtajaga. Eesti passi ja ID-kaardi taotluse edastamiseks Eesti Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) tuleb taotlejal isiklikult pöörduda Eesti suursaatkonna Kiievis konsulaarosakonna poole, registreerudes eelnevalt konsuli vastuvõtule interneti teel või telefonil +380 (44) 590 24 40. Passi taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed, mis kantakse taotleja passi kiibile.

Alaealised:
Alla 15-aastase isiku eest esitab dokumendi taotluse tema seaduslik esindaja – vanem või eestkostja. Alates 15. eluaastast saab isikut tõendavat dokumenti taotleda iseseisvalt.
NB! Alates 12. eluaastast kantakse passi kiibile sõrmejäljed, mistõttu tuleb passi taotlejal isiklikult (lapsed koos vanemaga) kohale tulla. Alla 12-aastasele lapsele dokumendi taotlemisel ei pea laps kaasas olema.

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

 

Digitaalne dokumendifoto tuleb saada e-mailiga, loe lähemalt fotode nõuetest

Riigilõivu saab saatkonnas tasuda sularahas (eurodes) või pangakaardiga. Samuti on riigilõivu võimalik tasuda Rahandusministeeriumi arvele, täpsem info on leitav siit.

Saatkonnas Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi koos taotlemisel on riigilõiv 80 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning Eesti Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega inimesele on passi ja ID-kaardi riigilõiv 25 €.

Passi riigilõiv on 60 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning keskmise, raske või sügava puudega inimesele on passi riigilõiv 20 €.

ID-kaardi riigilõiv on 50 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning Eesti Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega inimesele on ID-kaardi riigilõiv 10 €.

Esmase passi ja ID-kaardi taotlemine lapsele

Esmaste dokumentide taotlemiseks tuleb eelolevale lisaks esitada:

  • lisaankeet
  • teise lapsevanema kirjalik nõusolek dokumendi taotlemiseks (vabas vormis) ja passi koopia, kui teine lapsevanem ei ole Eesti kodanik
  • sünnitunnistus (Ukrainas väljastatud ukrainakeelne sünnitunnistus peab olema notari poolt tõlgitud vene või inglise keelde).

Lisainfo

Täiskasvanule Eesti kodaniku passi taotlemine

Lapsele Eesti kodaniku passi taotlemine

Täiskasvanule ID-kaardi taotlemine

Lapsele ID-kaardi taotlemine

Passi ja ID-kaardi väljastamine

Uus pass või ID-kaart tehakse valmis 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest Politsei- ja Piirivalveametisse (PPA) ning saadetakse seejärel Eesti saatkonda Kiievis. Pass või ID-kaart väljastatakse saatkonnas taotlejale isiklikult (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale) allkirja vastu.