Eesti kodanik ja kehtiva elamisloaga välismaalase passi omanik! Kui oled Ukrainas või Ukrainast naastes sattunud hädaolukorda, siis helista ööpäevaringsele hädaabinumbrile +372 5301 9999 või kirjuta [email protected].

Reisimine Ukrainasse

Info Ukrainasse reisimise kohta

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel või helistada +372 5301 9999.

Ukraina õhuruum on suletud, toimib ainult maismaatransport. Ukrainas viibides järgige õhurünnakute hoiatusi ja ametivõimude korraldusi. Piiriületuseks soovitame kasutada EL liikmesriike.

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Ukrainas viisavabalt kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Pass peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel. Vajadusel saab lisainformatsiooni Ukraina Suursaatkonnast Tallinnas telefonil (+372) 601 58 35. Täiendavat infot leiab ka Välisministeeriumi reisinõuannetest Reisi targalt.

Juhime tähelepanu, et Ukraina võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest. Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada Ukraina suursaatkonnaga Tallinnas.

Tolliregulatsioon

  • Tolli puudutav seadusandlus keelab sularaha, reisitšekkide, krediitkaartide vm dokumentide saatmise läbi Ukraina rahvusvahelise postisüsteemi, sellised saadetised kuuluvad konfiskeerimisele kui salakaup.
  • Reisijad peavad Ukrainasse sisenemisel ja väljumisel arvestama, et sularaha kogus ei ületaks 10.000 eurot või sellele vastavat ekvivalenti teistes valuutades.
  • Täpsem teave tolliregulatsioonidest Ukraina Tolliameti kodulehel (inglise keeles)

Radiatsioonitase

  • Igapäevased mõõtmised ja kontroll, sh rahvusvahelised hinnangud kinnitavad, et Kiievis ja suuremas osas Ukraina territooriumist ei kujuta radiatsioon ohtu ning jääb allapoole lubatud ülempiiri.
  • Toiduainete puhul tuleks olla tähelepanelik pigem raskemetalle, nitraate ning muid saasteaineid sisaldada võivate toodete suhtes. Suurematel turgudel teostatakse müüdavate kaupade suhtes tõhusat ja igakülgset kontrolli, toidukaupade ostmisel väikestelt turgudelt ja tänavalt tuleks suhtuda ettevaatusega metsasaadustesse.

Arstiabi

Ukrainasse reisides on soovitav teha reisikindlustus, mis sisaldaks meditsiinilise abi osutamisega seotud kulude katmist. Välismaalastele kvaliteetset ravi pakkuvad erahaiglad ja -kliinikud on küllalt kulukad. Ööpäevaringset esmaabi ja kiirabiteenust pakub näiteks American Medical Centers. Riikliku kiirabi saab kutsuda telefonil 103.