Eesti kodanik ja kehtiva elamisloaga välismaalase passi omanik! Kui oled Ukrainas või Ukrainast naastes sattunud hädaolukorda, siis helista ööpäevaringsele hädaabinumbrile +372 5301 9999 või kirjuta [email protected]

Reisimine Ukrainasse

Info Ukrainasse reisimise kohta

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel või helistada +372 5301 9999. Eesti kodanikel palume iseseisvalt riigist lahkuda. Õhuruum on suletud ja kasutada tuleb maismaatransporti suunaga lääne poole. Piiriületuseks soovitame kasutada EL liikmesriike.

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule reisimine Ukrainasse kuni 90 päeva poole aasta jooksul viisavaba. Pass peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel. Vajadusel saab lisainformatsiooni Ukraina Suursaatkonnast Tallinnas telefonil (+372) 601 58 35.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual. Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Tähelepanu, Ukrainasse reisijad!

 • Soovitame vältida reisimist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki ning Donetski ja Luganski oblastitesse. Tungiva vajaduseta soovitame vältida reisimist ka Ida- ja Kagu-Ukrainasse.
 • Ukraina suuremates linnades võib esineda stiihilisi meeleavaldusi. Välisministeerium soovitab ohutuse eesmärgil vältida kõiki meeleavaldusi ja rahvakogunemisi. Vajadusel järgige kohalike ametivõimude korraldusi, kohalikke uudiseid ja Eesti Suursaatkonna Kiievis soovitusi.
 • Soovitame kindlasti enda Ukrainas viibimine registreerida Välisministeeriumi Reisi Targalt portaalis.
 • Võimalike probleemide vältimiseks tuleks reisides säilitada tähelepanu enda ja oma asjade (dokumendid, raha jms) turvalisuse suhtes. Raha ja dokumendid tuleks soovitavalt hoida eraldi, samuti tuleks hoida raha mitmes eraldi jaos. Eriti tähelepanelik tasub olla suurlinnades, ühistranspordis, turistide poolt sageli külastatavates paikades jm rahvarohketes kohtades.
 • Krimmi Autonoomse Vabariigi ebaseaduslikku annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt rahvusvaheline üldsus, sh Eesti, ei tunnusta. Välisministeerium Krimmi külastada ei soovita. Krimmi saab Eesti kodanik passiga üle Ukraina-Krimmi kontrolljoone, kui ta siseneb Krimmi ja väljub Krimmist läbi Ukraina. Krimm on kriisipiirkond ja sellest tulenevalt on võimalikud igal ajal ettenägematud arengud ja ajutised muudatused, kontrolljoonel võib tekkida takistusi ja komplikatsioone. Kui Eesti kodanik siseneb Krimmi Venemaa kaudu ja püüab väljuda Ukraina kaudu, siis järgnevad sellele Ukraina-poolsed sanktsioonid.
 • Ukraina Donetski ja Luganski oblasti sõjategevuse piirkonda saavad välismaalased sisenda ja väljuda kontrollpunktide kaudu ainult kehtiva passi ja eriloa alusel. Välisministeerium sinna kindlasti reisida ei soovita, kuna keegi seal inimeste turvalisust ei taga. Sisenemine Donetski ja Luganski oblasti sõjategevuse piirkonda
 • Isikud, kes rikuvad Ukraina okupeeritud aladele sisenemise ja sealt väljumise korda, võetakse vastutusele vastavalt Ukraina seadustele.

 

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada Ukraina suursaatkonnaga Tallinnas.

Tolliregulatsioon

 • Tolli puudutav seadusandlus keelab sularaha, reisitšekkide, krediitkaartide vm dokumentide saatmise läbi Ukraina rahvusvahelise postisüsteemi, sellised saadetised kuuluvad konfiskeerimisele kui salakaup.
 • Reisijad peavad Ukrainasse sisenemisel ja väljumisel arvestama, et sularaha kogus ei ületaks 10.000 eurot või sellele vastavat ekvivalenti teistes valuutades.
 • Täpsem teave tolliregulatsioonidest Ukraina Tolliameti kodulehel (inglise keeles) ja allalaetava infolehena.

Radiatsioonitase

 • Igapäevased mõõtmised ja kontroll, sh rahvusvahelised hinnangud kinnitavad, et Kiievis ja suuremas osas Ukraina territooriumist ei kujuta radiatsioon ohtu ning jääb allapoole lubatud ülempiiri.
 • Toiduainete puhul tuleks olla tähelepanelik pigem raskemetalle, nitraate ning muid saasteaineid sisaldada võivate toodete suhtes. Suurematel turgudel teostatakse müüdavate kaupade suhtes tõhusat ja igakülgset kontrolli, toidukaupade ostmisel väikestelt turgudelt ja tänavalt tuleks suhtuda ettevaatusega metsasaadustesse.

Arstiabi

Ukrainasse reisides on soovitav teha reisikindlustus, mis sisaldaks meditsiinilise abi osutamisega seotud kulude katmist. Välismaalastele kvaliteetset ravi pakkuvad erahaiglad ja -kliinikud on küllalt kulukad. Ööpäevaringset esmaabi ja kiirabiteenust pakub näiteks American Medical Centers. Riikliku kiirabi saab kutsuda telefonil 103.