Kui vajad võõrsil abi

Kui satud Ukrainas viibides hädaolukorda, võta palun ühendust saatkonna konsulaarosakonnaga telefonil +380 (44) 590 24 40.

Kui oled sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäeval, võta ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999 või +372 6 377 000.

Mida konsul ei tee?

  • Ei anna laenu
  • Ei osuta transpordi- ega majutusteenust
  • Ei osuta õigusabiteenust Ukrainas
  • Ei osuta tõlketeenust kohalikus asjaajamises
  • Ei lahenda töövaidlusi