Kaitseminister kinnitas Ukraina kaitsealase abi paketi

Kaitseminister Kalle Laanet kinnitas sel nädalal Ukraina kaitsealase abi paketi, mille raames annetab Eesti koos Saksamaaga Ukrainale Eesti ettevõtte väljatöötatud välihaigla, samuti avaneb Ukrainal võimalus liituda Tallinnas paikneva NATO küberkaitse koostöökeskusega ja jätkuvad mitmed teised Ukraina kaitsevõime tugevdamisele suunatud projektid.

„Ukraina hoiab täna eesliini, mis lahutab Euroopat sõjalisest konfliktist Venemaaga. Pea iga päev langeb selles konfliktis mõni Ukraina sõdur, meie ja Lääne kohus ning otsene huvi on Ukrainat igakülgselt toetada, et Ukraina suudaks agressorile vastu panna,“ ütles kaitseminister Laanet, kelle sõnul hinnati kaitsealase paketi kinnitamisel Ukraina-suunaliste tegevuste tõhusust ja meiepoolseid võimalusi.

Lisaks välihaigla annetamisele ja küberkaitse keskusega liitumisele jätkab Eesti Ukraina toetamist pakkudes taastusravi haavatud Ukraina sõduritele, osaledes Ukrainas toimuvatel sõjalistel õppustel, koolitades sealseid eriüksusi, viies läbi Ukraina sõdurite inglise keele õpet ning toetades ohvitseride väljaõpet Balti kaitsekolledžis Tartus.

Peale kahepoolsete tegevuste kasutab Eesti Ukraina toetamiseks rahvusvahelisi koostööformaate ja programme, eelkõige NATO partnerriikidele suunatud algatusi, ning võimalusel koordineerib oma tegevust koos teiste abi pakkujatega. Eesti kaitsekoostöö Ukrainaga on tihe ja vastastikku kasulik – Eesti saab jagada oma teadmisi ja kogemusi ning õppida kogemustest, mida Ukraina saab igapäevases lahingutegevuses. Kaitsealase abi programmidega tegeldakse aktiivselt alates 2000. aastate algusest.