Kaitsekoostöö

Eesti ja Ukraina vaheline kaitsekoostöö aktiviseerus 2014. aastal, mil Eesti otsustas peale Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukraina sündmusi saata Kiievisse oma kaitseatašee. Kahepoolse kaitsealase koostöö maht on kasvanud aasta-aastalt, ning on vastastikku kasulik mõlemale riigile. Tänaseks on edukamad koostöö valdkonnad sõjaline meditsiin ja väljaõpe. Lähiaastatel on plaanis laiendada väljaõppealast kaitsekoostööd väeliikide tasandil, sealhulgas suurendada osalust mõlema riigi sõjalistel õppustel.

Kahe riigi kaitseinstitutsioonide eri tasemete vahel toimub regulaarne infovahetus, sõlmitakse kahepoolse kaitsealase koostöö aastaplaane. Sõbralikke suhteid näitab ka see, et alates 2017. aastast on Ukraina ja Eesti lipumeeskonnad osalenud üksteise iseseisvuspäeva paraadidel.

Meditsiiniline abi

Alates 2015. aasta sügisest pakub Eesti Ukraina haavatutele taastusravi Seli Tervisekeskuses. 2018. aasta lõpuks oli tervisekeskuses ravil viibinud kokku 122 Ukraina relvajõudude haavatut (nende seas 40 naist ja 82 meest). Eesti kaitseministeerium planeerib taastusravi pakkumist ka järgnevatel aastatel.

Samuti on Eesti panustanud NATO Ukraina meditsiinilise rehabilitatsiooni usaldusrahastusse oma ekspertidega, et aidata kaasaegse taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi ülesehitamist Ukrainas. Praktikat ja koolitusi on pakkunud rehabilitatsioonipersonalile (füsioterapeudid, tegevusterapeudid) nii Ida-Tallinna Keskhaigla kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

MTÜ Vaba Ukraina initsiatiivil korraldati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kokku viis taktikalise lahingkannatanu käsitlemise (Tactical Combat Casualty Care – TCCC) väljaõppe kursust, mille eesmärk oli koolitada välja elupäästvat esmaabi õpetavaid meditsiiniinstruktoreid.

Sõjaline väljaõpe

Alates 2003. aastast on kokku 40 Ukraina ohvitseri õppinud Tartus tegutsevas Balti kaitsekolledži (Baltic Defence College) erinevatel kursustel. 2018/2019 õppeaastal õpib kolledžis vanemstaabiohvitseride kursusel (Joint Command and General Staff Course) kokku kolm ukrainlast, iga Balti riik rahastab ühte õppurit.

Eesti kaitsevägi hindab omakorda kõrgelt võimalust saata oma lahingpioneere ja suurtükiväelasi Ukrainasse väljaõppele. Samuti on Eesti kaitsevägi liitunud USA juhitava Joint Multinational Training Group ‑ Ukraine väljaõppemissiooniga ning panustab seeläbi Ukraina kaitseväe instruktorite ettevalmistamisse ja väljaõppesse.

Lisaks sõjalisele väljaõppele oleme pakkunud ukrainlastele ka küberkaitse alaseid kursuseid ning nõustamist kübervaldkonnas.

Alates 2017. aastast on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste keelekeskuses pakutud Ukraina kaitseväelastele inglise keele intensiivõppe kursuseid, et parandada Ukraina kaitseväe koostöövõimelisust rahvusvaheliste partneritega.