Eesti kodanik ja kehtiva elamisloaga välismaalase passi omanik! Kui oled Ukrainas või Ukrainast naastes sattunud hädaolukorda, siis helista ööpäevaringsele hädaabinumbrile +372 5301 9999 või kirjuta [email protected]

Kaitsekoostöö

Eesti ja Ukraina vaheline kaitsekoostöö aktiviseerus 2014. aastal, mil Eesti otsustas peale Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukraina sündmusi saata Kiievisse oma kaitseatašee. Kahepoolse kaitsealase koostöö maht on kasvanud aasta-aastalt, ning on vastastikku kasulik mõlemale riigile. Tänaseks on edukamad koostöö valdkonnad väljaõpe ja sõjameditsiin. Viimastel aastatel on väljaõppealast kaitsekoostööd laiendatud väeliikide tasandil, sealhulgas suurendatud osalust mõlema riigi sõjalistel õppustel.

Kahe riigi kaitseinstitutsioonide eri tasemete vahel toimub regulaarne infovahetus ja kogemuste vahetamine.

Meditsiiniline abi

Alates 2015. aasta sügisest pakub Eesti Ukraina haavatutele taastusravi Seli Tervisekeskuses. 2019. aasta lõpuks oli tervisekeskuses ravil viibinud kokku 165 Ukraina relvajõudude haavatut. Eesti kaitseministeerium planeerib taastusravi pakkumist ka järgnevatel aastatel.

Samuti on Eesti panustanud NATO Ukraina meditsiinilise rehabilitatsiooni usaldusrahastusse oma ekspertidega, et aidata kaasaegse taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi ülesehitamist Ukrainas. Praktikat ja koolitusi on pakkunud rehabilitatsioonipersonalile (füsioterapeudid, tegevusterapeudid) nii Ida-Tallinna Keskhaigla kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

MTÜ Vaba Ukraina initsiatiivil korraldati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kokku viis taktikalise lahingkannatanu käsitlemise (Tactical Combat Casualty Care – TCCC) väljaõppe kursust, mille eesmärk oli koolitada välja elupäästvat esmaabi õpetavaid meditsiiniinstruktoreid.

Sõjaline väljaõpe

Alates 2003. aastast on üle 40 Ukraina ohvitseri õppinud Tartus asuvas Balti kaitsekolledži (Baltic Defence College) erinevatel kursustel. 2019/2020 õppeaastal õpib kolledžis vanemstaabiohvitseride kursusel (Joint Command and General Staff Course) kolm Ukraina ohvitseri, iga Balti riik rahastab ühte õppurit.

Eesti kaitsevägi hindab omakorda kõrgelt võimalust saata oma lahingpioneere, suurtükiväelasi ja sõjaväepolitseinikke Ukrainasse väljaõppele. Samuti on Eesti kaitsevägi liitunud USA juhitava Joint Multinational Training Group ‑ Ukraine väljaõppemissiooniga ja panustab seeläbi Ukraina kaitseväe arengusse.

Lisaks sõjalisele väljaõppele oleme pakkunud ukrainlastele ka küberkaitsealaseid kursuseid ning nõustamist kübervaldkonnas.

Alates 2017. aastast on Kaitseväe Akadeemia keelekeskuses pakutud Ukraina kaitseväelastele inglise keele intensiivõppe kursuseid, et parandada Ukraina kaitseväe koostöövõimelisust rahvusvaheliste partneritega. Eesti kaitseministeerium pakub inglise keele intensiivkursuseid ka järgnevatel aastatel.